Psychologen Land van Cuijk en Noord-Limburg 2017-08-15T16:21:23+01:00

*
Psygroep Ad Mosam is een samenwerkingsverband tussen psychologenpraktijken in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg

Psyzorg Ad Mosam psychologen

Psyzorg Ad Mosam Psychologenpraktijk Fleuren en Jansen Boxmeer

Psyzorg Ad Mosam Psychologenpraktijk Maas en Niers Gennep

Samenwerkingen

Basis voor de samenwerking is het feit dat er reeds vanaf 2001 samengewerkt wordt tussen de psychologenpraktijken. Uitgangspunt is het in gezamenlijkheid zo goed mogelijk vorm geven en uitbouwen van het aanbod in de vrij gevestigde praktijk van:

Basis-Generalistische Gezondheidszorg (BGGZ, voorheen eerstelijnspsychologische behandeling) en de Specialistische gezondheidszorg (SGGZ, voorheen tweedelijns/psychotherapeutische behandeling)

Psyzorg Ad Mosam Psycholoog

Psychologen Fleuren en Jansen

Psychologen Maas en Niers Gennep

Psychologen Op 't Veld, Cuijk

Psyzorg Ad Mosam Psychologenpraktijken

Onderlinge samenwerking

De psychologenpraktijken van Psygroep Ad Mosam werken samen op de volgende gebieden:

Directe cliëntenzorg

 • onderlinge verwijzing van cliënten voor de indicatie van specifieke behandelvormen en/of specifieke problematiek
 • onderlinge verwijzing van cliënten bij wachttijden
 • waarneming tussen praktijken
 • cliëntenbesprekingen tussen praktijken

Kwaliteitsverbetering

 • de praktijken zijn gevisiteerd en goedgekeurd door SPON en Rino-Zuid (opleidingsinstituten) en door de LVVP (beroepsvereniging). Hiermee voldoen zij aan de eisen van praktijkvoering, clientbesprekingen, routing wat betreft verwijzingen, contact met verwijzers en dossiervorming etc
 • bestendigen van de opleidingen van gz-psycholoog en psychotherapeut door continuering van de overeenkomsten met SPON en Rino-Zuid.
 • bestendigen van de kwaliteit van de psychologenpraktijken als erkende opleidingsplaatsen door het bieden van onderlinge supervisie
 • uitwisseling van opleidelingen
 • organiseren van gezamenlijke refereeravonden om kwaliteit te waarborgen/verbeteren

Randvoorwaardelijke taken

 • taakverdeling tussen de psychologenpraktijken wat betreft deelname aan initiatiefgroepen, voorbereiding thema’s e.d.
 • frequent overleg tussen de psychologenpraktijken
 • uitwisseling beroepsgerelateerde informatie en relevante stukken
 • bijdragen leveren aan inbreng van nieuwe ontwikkelingen.

Psychologen Fleuren en Jansen

Psychologen Maas en Niers Gennep

Psychologen Op 't Veld, Cuijk

Samenwerking – ketenzorg

 • contract met Syntein (huisartsenzorggroep) waarin regionale samenwerking met de huisartsen geregeld is
 • samenwerking met huisartsen in de regio door verdere uitwerking informatie-uitwisseling, keteninformatiesysteem en triagesysteem
 • uitbreiding van de invulling van de POH-GGZ functie in de huisartsenpraktijk
 • samenwerking met de specialistische GGZ door structureel overleg met de psychiater aldaar en het opzetten van gezamenlijke behandelingen. Eerder geformaliseerde werkafspraken met de GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg worden momenteel verder uitgewerkt.
 • deelname aan de stuurgroep BGGZ, die als doel heeft de BGGZ in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg te implementeren in samenwerking met de verschillende ketenpartners (Syntein, Coöperatie Huisartsen, Radius, Regionaal Centrum maatschappelijk werk, GGZ-Oost Brabant, Novadic Kentron)

Psychologen Fleuren en Jansen

Psychologen Maas en Niers Gennep

Psychologen Op 't Veld, Cuijk

Psychologenpraktijk Fleuren en Jansen
Beugenseweg 4
5831 LS  Boxmeer
Google Maps

Telefoon: 0485 578210
www.psychologenpraktijkboxmeer.nl

Psychologenpraktijk Maas en Niers
Spoorstraat 96a
6591 GV  Gennep
Google Maps

Telefoon: 0485 578210
www.psychologenpraktijk.nu

Psychologenpraktijk Op ’t Veld
Korte Molenstraat 42
5431 DT  Cuijk
Google Maps

Telefoon: 0485 316202
www.psypraktijkoptveld.nl